Eerbied en ontzag

Eerbied en ontzag

Het woord ‘eerbied’ hoor je bijna niet meer in het taalgebruik. Het uitgekauwde ‘respect’ heeft het vervangen. Het wordt mij ook te emotioneel gebruikt, zo vol sentiment. Ik houd daar niet van. Laten we kalm blijven.
Je hebt waardering en bewondering voor iemand, dat is eerbied hebben. Het woord ‘ontzag’, ook heel mooi. Dit wordt genoemd in de betekenis van ‘eerbiedige vrees’. Dat lijkt me meer iets van vroeger, de tijd waarin de kerk mensen tot nederigheid maande. Nederigheid vind ik ook heel mooi, in de goede betekenis. Het gaat hand in hand met eerbied en ontzag, als je het mij vraagt.
Ik prefereer het woord ‘eerbied’. En het woord ‘ontzag’. Probeer het maar eens. Weg met dat ‘respect’.